Изложение на храни в Банско

Стар Комерс МД взе участие в ежегодно изложение на храни в Банско през месец ноември 2016 г. Там представихме продуктите, които внасяме на турската фирма Marsa, френските маи на Lesaffre.

Назад